Asiakasrekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

VitaeLab AS
PL 4860
00002 Helsinki
Org.tunnus NO 993905607 MVA

Rekisterin nimi

VitaeLab AS:n asiakasrekisteri

Rekisteriasiat

Puhelin 0800 413 700
Sähköposti asiakaspalvelu@vitaelab.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti

Henkilö on tilannut VitaeLabin tuotteita.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Etu- ja sukunimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymävuosi
Sukupuoli
Asiakashistoria

Tietojen luovutus

Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietosi tallennetaan VitaeLab AS:n asiakasrekisteriin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin VitaeLab AS:n emoyhtiön SanaPharma AS:n ja sen tytäryhtiöiden sekä yhteistyökumppaneiden käyttöön. VitaeLab voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen. Yhteystietojen käytön voi kieltää ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme osoite PL 4860, 00002 Helsinki tai puhelimitse 0800 413 700. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.