Suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolain 19 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

VitaeLab AS
PL 4860
00002 Helsinki
Org.tunnus NO 993905607 MVA

Rekisterin nimi

VitaeLab AS:n suoramarkkinointirekisteri

Rekisteriasiat

Puhelin 0800 413 700
Sähköposti asiakaspalvelu@vitaelab.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti

Henkilötietolain 19 §:n mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään VitaeLab AS:n suoramarkkinointiin ja etämyyntiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi markkinointiarvontojen ja -kilpailujen sekä uutiskirjeiden tilaamisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää Väestörekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. Henkilötietoja voidaan siirtää asiakasrekisteristä suoramarkkinointirekisteriin asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, suoramarkkinointilupa- ja kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva tunnistetieto sekä tietojen päivitystiedot.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin..

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.