Asiakasrekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

NutraQ Oy
PL 4860
00002 Helsinki

Rekisterin nimi

NutraQ Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteriasiat

Puhelin 0800 413 700
Sähköposti asiakaspalvelu@vitaelab.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti

Henkilö on tilannut VitaeLabin tuotteita.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Etu- ja sukunimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymävuosi
Sukupuoli
Asiakashistoria

Tietojen luovutus

Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietosi tallennetaan NutraQ Oy:n asiakasrekisteriin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin NutraQ Oy:n emoyhtiön NutraQ AS:n ja sen tytäryhtiöiden sekä yhteistyökumppaneiden käyttöön. NutraQ voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen. Yhteystietojen käytön voi kieltää ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme osoite PL 4860, 00002 Helsinki tai puhelimitse 0800 413 700. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.